HUMSAFARS… (E-11)

Poonam Prem ko lekar room me jati hai aur Prem ko razai odha kar leta deti hai. Prem Poonam ko dekh kar smile karta hai. Poonam: Tum ye sab kyun karte ho? Prem: Kya? Poonam: Herogiri! Normal nahi reh sakte?

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Madhusudan Singh

Hindi Poems

Isha Yoga Meditators Commune

Intensify Your Sadhana With Sadhguru Jaggi Vasudev

Little Fears

Tales of humour, whimsy and courgettes